AutoCAD 2022 for Macbook m1点击输入序列号时闪退

332 1
一杯清茶
一杯清茶 楼主
2023-03-23 17:45:54

在本站购买的AutoCAD 2022 for Macbook m1软件,安装成功后,关闭安装界面,按照安装教程,打开cad界面,选择点击输入序列号时,软件闪退

kangjw
kangjw
2023-03-28 18:46:52

本站有AutoCAD 2022 for Macbook这个软件,但是页面上写着不支持M1啊